Możliwość odliczenia podatków zza granicy

Podatek jest to danina, którą każdy obywatel państwa musi płacić do Skarbu Państwa. Wysokość opłacanych składek uzależniona jest od wartości zdobywanych dochodów. Podatki są bazowym źródłem uzyskiwania profitów publicznych i finansowania wydatków.

Specyficzną cechą podatku jest ich przymusowość i bezzwrotność – niekiedy jednak jest szansa zwrotu podatków zza granicy na przykład – księgowość holandia. Państwo ma prawo przestrzegać należności podatkowe oraz może do tego celu odwoływać się do konstytuowanych regulacji ustawodawczych. Ze względu na obowiązkowy charakter podatki dla państwa różnią się od datków, ofiar lub danin. Wpłacany do Skarbu Państwa taksa nie podlega zwrotowi. Odstępstwem od tej reguły jest odzyskanie wpłaconej wcześniej zaliczki na podatek dochodowy oraz nadwyżki na koniec roku podatkowego.

Powszechnie przyjętą formą opłacania podatku jest wartość pieniężna. Istnieje też podatek finansowany w przyrodzie. Obowiązuje on wyłącznie wtedy, kiedy z jakichś powodów zmniejsza się zaufanie do wartości pieniądza. Podatek ma prawo być również mierzony w przyrodzie finansowany wartością pieniądza, np. grunty rolne oraz leśne.